jueves, 12 de junio de 2014

Els diferents trams d'un riu


Un riu és un corrent d’aigua que va a parar a un altre riu o mar, i es pot formar a partir d’una deu, d’una gelera que es desglaça o de les aigües d’un llac.
Els territoris que per mitjà de torrents, barrancs, rierols i fons aporten les aigües a un mateix riu formen la conca d’aquest riu.
El curs d’un riu el podem dividir en tres parts:
· Curs alt
· Curs mitjà
· Curs baix.
 Curs alt


curs alt
A la zona alta de les muntanyes és on es formen els rius amb les aigües de la pluja, del desglaç de la neu, o amb les aigües subterrànies (fonts, deus, etc.).
 
En aquest tram, els rius no porten gaire aigua, però el corrent és ràpid perquè l’aigua ha de baixar grans pendents.
La força de l’aigua erosiona el terreny, arrenca pedres, terres i altres materials que el riu anirà transportant al llarg del seu recorregut fins arribar a la desembocadura.
 
Curs mitjà

curs mitja
Quan els rius arriben a les zones planes solen tenir més cabal, és a dir, acostumen a portar més aigua que en el curs alt, perquè al llarg del recorregut els rius han anat reben les aigües de torrents, de rierols i d’altres rius (afluents).
 El cabal d’un riu be determinat bàsicament per dos factors:
· L’extensió de la seva conca: els rius que tenen més cabal són els que reben les aigües d’un territori molt extens.
 · L’època de l’any: els rius porten més aigua durant les èpoques de pluja i de desglaç de la neu.
 
Curs baix
curs baix
         És el tram del riu que recorre les terres pròximes a la costa i abans de desembocar al mar. Les aigües tenen poca força i dipositen a la desembocadura els materials que han arrencat en el curs alt i que han transportat al llarg del curs mitjà.


Bibliografia: la meva font d'informació principal ha estat http://goo.gl/AHNJn5

 

        

No hay comentarios:

Publicar un comentario